Generell info

Ønsker du å skifte klubb?

På forbundstinget 2009 ble det gjort følgende vedtak:

Et medlem som før 31. mai har meldt seg ut som aktivt medlem av sin tidligere klubb, kan melde overgang til ny klubb eller melde seg inn i sin tidligere klubb igjen når som helst i løpet av påfølgende sesong.

Dersom et medlem har meldt seg ut som aktivt medlem av sin tidligere klubb, og representert denne klubben i løpet av den aktuelle sesongen, kan vedkommende spille aktivt for ny klubb først etter en karantene på 1 måned. Karantenetiden regnes fra den dag vedkommende er frigitt fra gammel klubb. Og overgangsavgiften må være betalt.

Siste dato for utmelding i gjeldende sesong er 31. januar.

Overgangsgebyret er kr. 650 for alle over 23 år og kr. 350 for alle under 23 år.

Tidsfrister:

31/3 – Kvalifisering til NM: Siste mulighet for 150 approberte serier som kvalifisering til NM sgl/dbl

31/5 – Overgangsfrist: Siste mulighet for utmelding av klubb for å kunne melde seg inn i annen

klubb neste sesong, uten karantene.

Turneringsresultater må sendes NBF senest 3 dager etter avsluttet turnering, bruk bowlingres. Arrangøravgift (kr. 150) og turneringsavgift (kr. 30 pr. start) må være betalt senest 7 dager etter avsluttet turnering.

Baner – Kjegler – Kuler

Bowlingbanens totale lengde fra ansatslinjen banens kant ved kjeglegropen skal være 19,200 m. Bomrennenes lengde minimum 230 mm, maksimum 240 mm. Ansatsens lengde skal være minimum 4, 6 m. Banens bredde skal være 1,06 m.

Hver enkelt kjegles standplass skal i diameter være 57 mm, og avstanden mellom hver standplass sentrum eksakt 305 mm. En bowlingkjegle kan minimum veie 1,446 kg, og maksimum 1,645 kg. En spillesats består av 10 kjegler som skal ha samme vekt. Maksimum lovlig vektdifferanse 113 gram mellom letteste og tyngste kjegle i samme sats.

Bowlingkulens største omkrets skal være 685 mm, og den skal ikke veie over 7257 gram. Vektdifferansen mellom den halvdel hvor fingerhullene er og den massive halvdel kan ikke være mer enn 85,05 gram. Differansen i vekt mellom halvdelene på hver side av fingerhullene får ikke overstige 28,35 gram. Det er disse punkter som blir sjekket ved veiing av kuler ved rekordtagninger, NM og internasjonale mesterskap. Eller hvis turneringsleder forlanger det.